Admin. pastato dujinė katilinė su AntiCa įr, -Lietuvos dujos