Admin. pastato dujinė katilinė su AntiCa įr, – Lietuvos dujos