25 MW elektrinė su AntiCa įr. nuo kalkių nuovirų – Lifosa