Apkalkėjusio boilerio valymas nuo kalkių nuosėdų ir apnašų