Apkalkėjusio #boilerio valymas nuo kalkių nuosėdų ir apnašų