Užkalkėjusio gamyklinio šilumokaičio valymo darbai